De groepen

Peutergroep:

In schooljaar 2018/2019 zijn we gestart met een peutergroep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Dit is een speelgroep waarin de kinderen spelenderwijs worden klaargestoomd voor groep 1. De focus zal liggen op de ontwikkeling van de Nederlandse taal en de verrijking van de woordenschat van de kinderen. Wekelijks worden aan de hand van thema’s liedjes gezongen, boekjes gelezen en spelenderwijs opdrachtjes gedaan. Ook worden er spellen gedaan in de kring, bewegingsspellen, creatieve spellen en knutselen. Uiteraard komt ook de Nederlandse cultuur ruimschoots aan bod. In de maand dat het kind 4 jaar wordt, zal het automatisch doorstromen naar groep 1. Broertjes en zusjes van leerlingen van de Nederlandse school hebben voorrang bij aanmelding. De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 12 kinderen.

Basisgroepen:

Er zijn 4 klassen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Meestal zijn er 2 groepen in één klas vertegenwoordigd maar dit is afhankelijk van het leerlingenaantal. Hier ligt de focus op de ontwikkeling van de Nederlandse taal en cultuur. We maken gebruik van de moderne klaslokalen van de International School of Hamburg (ISH) waardoor we beschikken over een digibord. De klassen zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen zodat onze docenten zich volledig kunnen richten op het kind en de lessen.