De Stichting & Onze missie

Onze stichting is aangesloten bij het NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland). Daarmee krijgt de stichting vanuit Nederland ondersteuning en houdt zij zich aan de algemene kerndoelen voor Nederlands taalonderwijs zoals vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs.

Onze missie is het geven van kwalitatief goed onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan leerlingen met een Nederlandse taalachtergrond, in een stimulerende leeromgeving waar kinderen zich prettig voelen en uitgedaagd worden. Op deze wijze willen we een waardevolle bijdrage leveren aan de totaalontwikkeling van de leerlingen en een optimale aansluiting bij het onderwijs garanderen bij eventuele terugkeer naar Nederland.