De missie

Onze missie is het geven van kwalitatief goed onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan leerlingen met een Nederlandse taalachtergrond, in een stimulerende leeromgeving waar kinderen zich prettig voelen en uitgedaagd worden. Op deze wijze willen we een waardevolle bijdrage leveren aan de totaalontwikkeling van de leerlingen en een optimale aansluiting bij het onderwijs garanderen bij eventuele terugkeer naar Nederland.