Kalender

ACTIVITEITEN schooljaar 2020-2021

Stuif-es-in –  Omdat wij op 25.08.2020 zullen starten met een online lesprogramma zal de Stuif ‘es In worden verplaatst naar de eerste lesdag op de ISH.
Jaarlijkse ouderavond 8.09.2020 De ouderavond zal dit jaar online worden gehouden van 20:00 uur – 21:30 uur.
Jaarlijkse BBQ –  I.m.v de huidige restricties zullen wij deze verplaatsten naar volgend jaar
Kinderboekenweek 29.09.2020
Sinterklaasviering 01.12.2020
Nieuwjaarsborrel 05.01.2021
Eerste toets-zaterdag  23.01.2021
Elfstedentocht 06.02.2021
Koningsspelen 27.04.2021
Tweede toets-zaterdag 12.06.2021
Stuif-es-uit 22.06.2021

GEEN LES OP:
Herfstvakantie 06.10.2020 en 13.10.2020
Kerstvakantie 22.12.2020 en 29.12.2020
Krokusvakantie 02.03.2021 en 09.03.2021
Voorjaarsvakantie 11.05.2021
Begin zomervakantie 22.06.2021

Let op! Om de vakantieverdeling voor kinderen van verschillende scholen zoveel mogelijk gelijk te trekken, wijken de vakantiedata op een paar punten af van de ISH jaarkalender.