De school

Geschiedenis:

De school in Hamburg is in 1994 opgericht met als doel het geven van onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan Nederlandstalige kinderen die het dagonderwijs volgden aan een Duitse basisschool (Grundschule). Deze eerste lokatie werd gevestigd in Norderstedt. In 2001 werd een tweede locatie gestart aan de Internationale School Hamburg (ISH) en werd het voortgezet onderwijs toegevoegd. In 2009 breidde de Nederlandse school zich uit met nog twee lokaties; Bremen en Schnelsen/Niendorf, die ook Nederlands aanboden in aanvulling op de Duitse of internationale dagschool. In een later stadium zijn de kinderen van de lokatie Schnelsen toegevoegd aan de lokatie ISH. De lokatie Bremen is vanaf 2013 zelfstandig verder gegaan. Momenteel heeft het NOH alleen nog een lokatie op de ISH.

Door een terugloop van het aantal leerlingen die voortgezet onderwijs volgen, en de financiële consequenties hiervan, heeft de school helaas de beslissing moeten nemen om te stoppen met het voortgezet onderwijs.  Met ingang van het schooljaar 2011/2012 wordt er geen voortgezet onderwijs meer aangeboden,  alhoewel er wel een alternatieve oplossing is gevonden. In het geval van een sterke toename van het aantal VO kinderen, zal opnieuw worden bekeken of onderwijs voor VO kinderen binnen NOH haalbaar is.

Het leerkrachtenteam:

Het team bestaat uit vijf leerkrachten, een remedial teacher/interne begeleidster, en een Schoolleidster voor het primair onderwijs. Er wordt naar gestreefd in kleine groepen te werken, meestal twee groepen per klas.

 

 

 

 

 

 

De leerlingen:

De school telt ca. 50 leerlingen, verdeeld over verschillende groepen. De leerlingen vinden het leuk om één middag in de week samen met hun Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes te leren en te spelen!  Bovendien is het ook voor ouders een goede mogelijkheid om in contact te komen met andere Nederlanders.